Základní škola Včelákov

Aktuálně
Základní údaje
Učitelé
Historie
Plán akcí
Organizace školního roku
Dokumenty
Školní jídelna
Školní družina
Školská rada
Fotogalerie
Městys Včelákov
Školní časopis
Přijímací řízení na SŠ
Volná pracovní místa
Školní knihovna
Výukové materiály
Projekty
Zájmové kroužky
GDPR
Facebook
Kamery
Kamera  


Aktuálně
Informační hodiny
Friday, 20 November 2020
V současné době nemohou probíhat informační schůzky pro rodiče žáků naší školy. U žáků 1. stupně je kontakt učitelů a rodičů velmi častý, ale u žáků 2. stupně již probíhá komunikace hlavně mezi učitelelm a žákem. Proto jsme se rozhodli rodičům žáků nabídnout čas pro telefonické získání informací. 
  Vyučující  Datum, čas  Telefon
  D. Černá
 23. 11, 15.00-16.30 h  737 731 608
  K. Mensová 23. 11., 13.00-15.00 h  723 723 220
  R. Pacetti
 23. 11., 13.00-14.30 h
 469 344 108
 J. Pokorná
 25. 11, 15.00-16.30 h  469 344 108
 J. Pražanová
 24. 11., 15.00-16.30 h
 469 344 108
 J. Prodělal
 24. 11., 13.00-15.30 h  469 344 108
 I. Říčanová
 23. 11., 12.00-15.00 h
 607 178 175
 M. Vacková
 23. 11., 13.00-14.30 h
 776 322 812
 
Změny ve výuce od 30. listopadu
Thursday, 19 November 2020
 Podle dnešních informací z MŠMT by k dalším změnám ve výuce žáků základních škol mělo dojít od pondělí 30. listopadu.
Od tohoto data:
- na 1. stupni bude obnovena výuka žáků 3. až 5. ročníku
- na 2. stupni bude výuka 9. ročníků probíhat prezenčně, žáci 6. až 8. ročníku se budou střídat  po týdnech. V ZŠ Včelákov bude v týdnu od 30. 11. do 4. 12. probíhat prezenční výuka 8. a 9. ročníku, v 6. a 7. ročníku bude pokračovat distanční výuka. Následující týden bude prezenční výuka probíhat pro žáky 6., 7. a 9. ročníku, osmáci budou vyučováni distančně. 
   Informace budou upřesňovány podle zpráv z MŠMT.
Děkujeme za pochopení.
 
Změny v rozvrhu 8. a 9. ročníku
Monday, 16 November 2020
 V souvislosti s návratem 1. a 2. ročníku do školy dochází k drobným změnám v rozvrhu výuky on-line 8. a 9. ročníku. Pro 6. a 7. ročník se rozvrh nemění. K dalším změnám pravděpodobně dojde od pondělí 23. listopadu.
 Rozvrh platný od 18. 11. 2020
  8_tri.jpg 9_tri.jpg
 
Burza škol on-line
Friday, 13 November 2020

Burza středních škol a zaměstnavatelů proběhne on-line 20. 11. 2020 na www.burzaskol.online . Více informací najdete v příloze a na uvedeném odkazu.

 
 
Změny ve výuce od 18. listopadu 2020
Thursday, 12 November 2020

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR dojde od 18. listopadu ke změnám ve výuce.

- Pro žaky 1. a 2. ročníků základních škol se obnovuje povinná prezenční výuka.
- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
- Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
- —Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
- Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
- Doporučuje se pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během
přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny
- Školní jídelna a školní družina budou v provozu
- —Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
 
 
Fotosoutěž
Sunday, 08 November 2020
foto_1.jpg
foto_2.jpg
 
Výuka od 2. 11. 2020
Thursday, 29 October 2020
   Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci bude i po prázninách organizována výuka všech žáků distanční formou.  
   Na prvním stupni bude výuka probíhat podobně jako doposud kombinací on-line výuky a zadáváním úkolů. O podrobnostech budou rodiče informováni e-mailem od třídních učitelek.
   Na druhém stupni bude rozšířena výuka on-line v prostředí MS Teams podle níže uvedených rozvrhů. Na ostatní hodiny budou úkoly zadávány e-mailem.
  6_tr.jpg 7_tr.jpg
  8_tr.jpg   9_tr1.jpg
Pokud má rodina závažné problémy se zajištěním techniky pro on-line výuku, je možné se obrátit na školu s žádostí o zapůjčení notebooku. V případě potřeby napište na e-mail Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny     (J. Prodělal)
 
Materiály MŠMT k prevenci před nákazou coronavirem
Tuesday, 27 October 2020
 Plakát pro 1. stupeň
Plakát pro 2. stupeň
  priloha_834691570_2_letk_pro_1._stup.jpg   priloha_834691570_3_letk_pro_2._stup.jpg
  pdf Odkazy na vhodné zdroje s informacemi o coronaviru
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 12 z 564

 Městys Včelákov a Základní škola Včelákov