Základní škola Včelákov

Aktuálně
Základní údaje
Učitelé
Historie
Plán akcí
Organizace školního roku
Dokumenty
Školní jídelna
Školní družina
Školská rada
Fotogalerie
Městys Včelákov
Školní časopis
Přijímací řízení na SŠ
Volná pracovní místa
Školní knihovna
Výukové materiály
Projekty
Zájmové kroužky
GDPR
Facebook
Kamery
Kamera  


Aktuálně
Nové informace k přijímacím zkouškám
Monday, 30 November 2020
MŠMT zveřejnilo informace k přijímacím zkouškám.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA
V případě víceletých gymnázií předpokládáme standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY
V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. „V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku a využít tak pro přijímací řízení služby CERMATu, a to včetně logistické podpory s tím, že by tato zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol nahradit jí školní přijímací zkouškou, a doplňuji, že tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga.
V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem. Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.
 Celý text naleznete zde
 
Adventní pozdrav ze školy
Friday, 27 November 2020

Za normálních okolností by byl v tomto čase v naší škole v plném proudu nácvik vystoupení na Včelákovské adventní zpívání. Protože letos nemůžene zpívat, natočili jsme alespoň krátké video, abychom Vám mohli popřát krásný a klidný advent.

Video naleznete zde. 

  betlm1.png
 
Výuka od 30. 11. 2020
Friday, 27 November 2020

 Od pondělí 30. listopadu dochází k následujícím změnám ve výuce:

Na 1. stupni bude výuka všech ročníků  probíhat podle platného rozvrhu. O drobných změnách potřebných k zajištění ochranných opatření budete průběžně informováni třídními učitelkami.

V provozu školní družiny musíme zachovávat homogenní skupiny a zajistit, aby nedocházelo k setkávání žáků z různých tříd. Proto bude místnost družiny využívána pro 1. a 2. ročník. Starší žáci navštěvující družinu budou mít zajištěnu  činnost ve svých kmenových třídách.

 Na 2. stupni bude obnovena prezenční výuka 8. a 9. ročníku, žáci 6. a 7. ročníku budou pokračovat v distanční výuce podle níže uvedených rozvrhů. V zeleně označných hodinách dochází ke změně proti běžnému rozvrhu. 

6. a 7. ročník - distanční výuka
  6_trida.jpg   7_trida.jpg
8. a 9. ročník - prezenční výuka
  8_trida.jpg   9_trida.jpg
   
 
Informační hodiny
Friday, 20 November 2020
V současné době nemohou probíhat informační schůzky pro rodiče žáků naší školy. U žáků 1. stupně je kontakt učitelů a rodičů velmi častý, ale u žáků 2. stupně již probíhá komunikace hlavně mezi učitelelm a žákem. Proto jsme se rozhodli rodičům žáků nabídnout čas pro telefonické získání informací. 
  Vyučující  Datum, čas  Telefon
  D. Černá
 23. 11, 15.00-16.30 h  737 731 608
  K. Mensová 23. 11., 13.00-15.00 h  723 723 220
  R. Pacetti
 23. 11., 13.00-14.30 h
 469 344 108
 J. Pokorná
 25. 11, 15.00-16.30 h  469 344 108
 J. Pražanová
 24. 11., 15.00-16.30 h
 469 344 108
 J. Prodělal
 24. 11., 13.00-15.30 h  469 344 108
 I. Říčanová
 23. 11., 12.00-15.00 h
 607 178 175
 M. Vacková
 23. 11., 13.00-14.30 h
 776 322 812
 
Změny ve výuce od 30. listopadu
Thursday, 19 November 2020
 Podle dnešních informací z MŠMT by k dalším změnám ve výuce žáků základních škol mělo dojít od pondělí 30. listopadu.
Od tohoto data:
- na 1. stupni bude obnovena výuka žáků 3. až 5. ročníku
- na 2. stupni bude výuka 9. ročníků probíhat prezenčně, žáci 6. až 8. ročníku se budou střídat  po týdnech. V ZŠ Včelákov bude v týdnu od 30. 11. do 4. 12. probíhat prezenční výuka 8. a 9. ročníku, v 6. a 7. ročníku bude pokračovat distanční výuka. Následující týden bude prezenční výuka probíhat pro žáky 6., 7. a 9. ročníku, osmáci budou vyučováni distančně. 
   Informace budou upřesňovány podle zpráv z MŠMT.
Děkujeme za pochopení.
 
Změny v rozvrhu 8. a 9. ročníku
Monday, 16 November 2020
 V souvislosti s návratem 1. a 2. ročníku do školy dochází k drobným změnám v rozvrhu výuky on-line 8. a 9. ročníku. Pro 6. a 7. ročník se rozvrh nemění. K dalším změnám pravděpodobně dojde od pondělí 23. listopadu.
 Rozvrh platný od 18. 11. 2020
  8_tri.jpg 9_tri.jpg
 
Burza škol on-line
Friday, 13 November 2020

Burza středních škol a zaměstnavatelů proběhne on-line 20. 11. 2020 na www.burzaskol.online . Více informací najdete v příloze a na uvedeném odkazu.

 
 
Změny ve výuce od 18. listopadu 2020
Thursday, 12 November 2020

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR dojde od 18. listopadu ke změnám ve výuce.

- Pro žaky 1. a 2. ročníků základních škol se obnovuje povinná prezenční výuka.
- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
- Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
- —Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
- Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
- Doporučuje se pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během
přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny
- Školní jídelna a školní družina budou v provozu
- —Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
 
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 13 - 24 z 579

 Městys Včelákov a Základní škola Včelákov