Základní škola Včelákov

Aktuálně
Základní údaje
Učitelé
Historie
Plán akcí
Organizace školního roku
Dokumenty
Školní jídelna
Školní družina
Školská rada
Fotogalerie
Městys Včelákov
Školní časopis
Přijímací řízení na SŠ
Volná pracovní místa
Školní knihovna
Výukové materiály
Projekty
Zájmové kroužky
GDPR
Facebook
Kamery
Kamera  


Aktuálně
Roušky ve škole
Wednesday, 09 September 2020

 Od čtvrtka 10. 9. 2020 bude ve společných prostorách školy povinné nošení roušek.

Při výuce ve třídách roušky povinné nejsou. Každý žák musí mít své vlastní roušky.

Od 1
 
Broukoviště
Sunday, 06 September 2020
 Pokácené stromy z náměstí našly další využití. Za venkovní učebnou na zahradě školy z nich R. Pacetti a F. Rouha vytvořili parádní broukoviště.   broukoviste_dsc00128.jpg
 
Kroužek florbalu
Wednesday, 02 September 2020
florbal_plakat.jpg
 Ve spolupráci s Florbalovou akademií Olymp opět nabízíme florbalový kroužek. Proti minulému roku se nabídka rozšiřuje i na žáky 2. stupně.
 
Listování pro rodiče
Wednesday, 02 September 2020

Vážení rodiče,

MAS Hlinecko nám poslalo pozvánku na netradiční divadelní představení LISTOVÁNÍ. S dětmi jsme v minulosti tento typ divadla již zhlédli a mělo to velký úspěch. Tentokrát se jedná o představení pro rodiče s názvem „CO BY MŮJ SYN MĚL VĚDĚT O SVĚTĚ“ podle knihy Fredrika Backmana. Autor vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století v půvabné knize plné upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky. Podrobnější informace se dozvíte na www.listovani.cz.

 Představení se uskuteční v pátek 11. září 2020 od 16:00 hodin v Multifunkční centru Hlinsko, Adámkova 341, 539 01 Hlinsko, účinkuje Lukáš Hejlík.

 Vstupné je hrazeno z projektu.

 O jakékoli změně v programu budete informováni prostřednictvím svých dětí.

Kapacita je omezena, proto bychom rádi zjistili Váš zájem. Z každé rodiny mohou požádat o rezervaci vstupenek dva lidé. Návretku obdrželi žáci v tištěné podobě. Přestože je tento kulturní zážitek zdarma, žádáme Vás, abyste v případě, pokud se nebudete moci dostavit, sehnali za sebe náhradu.

 
Nabídka zájmových kroužků
Monday, 31 August 2020
 ZŠ Včelákov bude nabízet žákům níže uvedené kroužky. Otevřeny budou kroužk, do kterých se přihlásí dostatečný počet zájemců. Zahájení činnosti kroužků předpokládáme od 1. října.
   
 
Úvodní informace k novému školnímu roku
Friday, 28 August 2020
Úvodní informace k novému školnímu roku
Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
První den končí výuka v 8.30 hod., školní družina v provozu do 11.00 hod., druhý den výuka dle rozvrhu, školní družina do 16.00 hod.
Učebnice obdrží žáci ve středu 2. září.
Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty a osobní údaje žáků. 
 
Informace pro rodiče prvňáčků
První školní den mohou rodiče doprovodit své dítě do třídy a zúčastnit se slavnostního zahájení školního roku, které potrvá přibližně do 8.30 hod.
Žádáme rodiče, aby použili roušku.
 
První týden bude rozvrh prvňáčků upraven: středa, čtvrtek 2 vyučovací hodiny, pátek 3 vyučovací hodiny. Přihlášené děti mohou po skončení výuky využít školní družinu.
Veškeré další informace získáte od třídní učitelky 1. září.
 
Základní hygienická pravidla dle závazných pokynů MŠMT
Prohlášení o bezinfekčnosti nevyžadujeme.
 
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit, neposílejte tedy žáky s příznaky infekčního onemocnění do školy. V případě objevení příznaků při příchodu do školy nebo během výuky bude dítě umístěno do izolace a zákonní zástupci budou vyzváni k jeho neprodlenému vyzvednutí.
 
Škola bude informovat o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech žáky a jejich zákonné zástupce prostřednictvím svého webu.
 
Po příchodu do budovy a přezutí si každý žák vydezinfikuje ruce. Žáci jsou povinni dodržovat zásady osobní a respirační hygieny, používat jednorázové kapesníky a ručníky.
 
Pohyb žáků v areálu školy se řídí pokyny zaměstnanců školy. Žákům je zakázáno pohybovat se mezi 1. a 2. stupněm školy bez povolení pedagogického pracovníka školy. V době přestávek vstupují žáci do cizích tříd pouze v nutných případech. Knihovnu mohou žáci 1. stupně navštěvovat pouze ve středu za doprovodu pedagoga. Pro žáky 2. stupně je knihovna otevřena v době velké přestávky v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek.
 
Žáci mají stále v aktovce v igelitovém sáčku roušku na ochranu dýchacích cest.
 
Zákonní zástupci žáků hlásí onemocnění dítěte třídnímu učiteli nebo řediteli školy.
 
Žádáme zákonné zástupce, aby do budovy vstupovali jen v nejnutnějších případech a v době pobytu ve škole používali roušku.
 
Při vyzvedávání dětí ze školní družiny rodič zazvoní a dítě mu bude předáno u vchodových dveří prvního stupně.
 
Škola v průběhu školního roku omezí konání mimoškolních aktivit a soutěží.
 
Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci v novém školním roce.
 
Rozvrhy hodin na nový školní rok
Tuesday, 25 August 2020
Na webu školy jsou umístěny rozvrhy tříd na nový školní rok. Na základě doporučení MŠMT k ochraně proti nákaze virem COVID 19 je rozvržený i čas na obědy ve školní jídelně. Na stránku rozvrhu přejdete kliknutím zde .
 
ÚSPĚCH V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI O NEJHEZČÍ TŘÍDU
Sunday, 09 August 2020
Na jaře letošního roku vyhlásil Chrudimský deník ve své příloze Víkend fotografickou soutěž „SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ 1. TŘÍDU“. Protože máme naši třídu rádi, je moc hezká, útulná a cítíme se v ní dobře, tak jsme včelákovskou  I. třídu (1. a 2. ročník) do této soutěže přihlásili. Jak víme od redaktorky Deníku, zájem škol byl veliký, o to více nás samozřejmě těší, že naše první třída byla vybrána a oceněna 3. místem. Umístění a fotografie naší třídy byly zveřejněny v magazínu Víkend. Vzhledem k proběhlé koronakrizi se k nám sice výsledky a ceny – hry od Albi, dostaly později, ale určitě děti potěší na začátku nového školního roku.
Á propos, nezapomínejme, že prostředí, ve kterém se nacházíme, nás utváří a naši práci ovlivňuje. Jsem ráda, že se nám daří vytvářet harmonické prostředí, kde se děti i učitelé cítí dobře a které je pro nás všechny inspirativní.    (Mgr. L. Novotná)
vyhlen_soute.jpg
  soutn_foto1.jpg   soutn_foto2.jpg vsledky_soute.jpg
  cena.jpg   diplom.jpg
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 37 - 48 z 579

 Městys Včelákov a Základní škola Včelákov