Základní škola Včelákov

Aktuálně
Základní údaje
Učitelé
Historie
Plán akcí
Organizace školního roku
Dokumenty
Školní jídelna
Školní družina
Školská rada
Fotogalerie
Městys Včelákov
Školní časopis
Přijímací řízení na SŠ
Volná pracovní místa
Školní knihovna
Výukové materiály
Projekty
Zájmové kroužky
GDPR
Facebook
Kamery
Kamera  


Aktuálně
Konzultace pro deváťáky a pravidla pro pobyt žáků ve škole - aktualizace 4. 5.
Sunday, 03 May 2020
V pátek 1. 5. MŠMT oznámilo:
Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Do škol budou moci docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob
V sobotu 2. 5. byla MŠMT zveřejněna pravidla pro pobyt žáků ve škole platná pro 9. ročník od 11. května a pro 1. stupeň od 25. května. Jejich znění naleznete zde:

 Při prvním vstupu žáka do školy předkládá zákonný zástupce tato prohlášení:

  • - písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvrm zdravotnictví ČR
  • - písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
Pokud zákonný zástupce uvedený dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna

 Na základě výše uvedených ustanovení žádáme rodiče žáků 9. ročníku o sdělení, zda se jejich syn/dcera bude účastnit konzultací zaměřených na přípravu k přijímacím zkouškám. Své rozhodnutí sdělte do 7. 5. 2020 na e-mail Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Žáka  nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020

Konzultace budou probíhat v pondělí, ve středu a v pátek od 7.30 h. do 10.45 h. Budou rozděleny do dvou částí (ČJ a M) po 90 minutách s 15minutovou přestávkou mezi těmito bloky. Účast je dobrovolná, přihlášením se k docházce však začíná podléhat běžnému režimu povinnosti omlouvat včas svou neúčast ve výuce. Nepřihlášenému žákovi nebude umožněn vstup do školy. Pobyt žáků ve škole se bude řídit pokyny vydanými MŠMT - pdf ke stažení zde. Při prvním příchodu do školy je žák povinen odevzdat Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem - pdf ke stažení zde. Tiskopis Čestného prohlášení je také možné vyzvednout ve škole v předem dohodnutém termín.

 Pro oznámení účasti žáků 1. stupně na výuce byl stanoven termín 18. 5. 2020. Rodiče těchto žáků budou do 8. 5. 2020 požádáni o vyplnění krátkého dotazníku ke zjištění počtu žáků přítomných ve škole na výuku, na oběd a v odpoledních hodinách. Žáka nebude možné zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020
 Stravování ve školní jídelně bude pravděpodobně možné od 25. 5. 2020. Podmínky budou upřesněny.
 
 
Informace pro rodiče
Friday, 17 April 2020

Vážení rodiče,

    máme za sebou 3. čtvrtletí školního roku a za normálních okolností bychom se setkali při informační schůzce ve škole. Současná situace to neumožňuje. Proto byli rodiče žáků 1. stupně o prospěchu svých dětí informováni  třídními učiteli  e-mailem nebo při telefonickém hovoru. U žáků druhého stupně třídní učitelé připravili hodnocení žáků v  hlavních předmětech za dobu běžné docházky do 11. března  i za dobu distanční výuky. Tato hodnocení odeslali žákům na  jejich školní e-maily – ty, na které jim zasíláme pracovní materiály. Prosím, věnujte tomuto mailu pozornost.

   Jistě jste zaznamenali zprávy o průběhu výuky v následujícím období. Výuka na prvním stupni bude obnovena od 25. května. Bylo stanoveno, že docházka bude dobrovolná a výuka bude probíhat v maximálně patnáctičlenných skupinách. Další podmínky jsou MŠMT postupně upřesňovány a o jejich konečné podobě budete včas informováni. Termín zahájení a forma  výuky na druhém stupni zatím nebyly přesně stanoveny. Bylo však potvrzeno, že společná část přijímacích zkoušek na střední školy se uskuteční, termín zatím oznámen nebyl.

Děkujeme Vám za spolupráci při zajišťování výuky a přejeme úspěšné zvládnutí této složité situace.

 
Zápis - rozhodnutí o přijetí žáků k základná¨ímu vzdělávání od školního roku 2020/21
Thursday, 16 April 2020
rozhodnut_web1.jpg  

 pdf Rozhodnutí - ke stažení ve formátu pdf 
 
Velikonoční prázdniny
Wednesday, 08 April 2020

Na čtvrtek 9. dubna připadají velikonoční prázdniny. 

Další úkoly obdrží žáci až na úterý 14. dubna.

Přejeme všem krásné prožití svátečních dní.

velikonoce.jpg
 
Informace pro rodiče
Monday, 30 March 2020
Vážení rodiče,
výuka online už probíhá tři týdny. Dovolte malé zhodnocení a průběžné závěry s příchodem nového měsíce.
  • -  Snažíme se o udržení kontaktu se všemi dětmi.
  • -  Měli jsme dostatek času pro vyřešení technických problémů (dle zaslaných návodů, komunikace s panem ředitelem či učiteli)
  • -  Děti se naučily pracovat v systému přes emailové adresy, zlepšují svou samostatnost a učí se organizovat si čas na odpočinek a práci.
Rádi bychom zde vyjádřili několik doporučení, která vychází z nabytých zkušeností, a požádali Vás i nadále o spolupráci.
  •  -  Vyučování probíhá podle rozvrhů (materiály jsou každý den zasílány), dohlédněte tedy, že děti mají stále pravidelný školní režim – tedy pracují hlavně přes den a každý den, jako by byly ve škole. (Spousta z nich je nejaktivnější hlavně v noci, i když tvrdí, že je to pro ně lepší, všichni si jistě uvědomujeme, že není.)
  • -  Nemusíte se trápit vysvětlování látky svým dětem, ale každopádně dohlédněte na postupné a včasné řešení úkolů a pečlivé plnění povinností. (Není možné zasílat zpět i krátké úkoly, vyplněné jen za pár minut, se zpožděním týdne nebo dokonce 14 dnů.)
  • -    I když si to zpočátku každý z nás představoval jinak, začíná být jasné, že převážná část výuky v tomto pololetí bude probíhat tímto způsobem. Čím pečlivěji a organizovaněji budou děti přistupovat ke své práci, tím lépe. K jejich aktivitě a soustavné práci bude přihlédnuto při závěrečném hodnocení.
Závěrem bychom rádi pochválili děti napříč všemi ročníky, které vše plní, daří se jim a stále s námi komunikují. Dělají nám radost. Věříme, že každým dnem se nám situaci podaří zvládat lépe i u těch ostatních, kteří se už jistě rozkoukali a vyřešili různé nedostatky.
Děkujeme za spolupráci
Pedagogický sbor ZŠ Včelákov
 
Přijímací zkoušky na střední školy - aktualizováno 30. 3. 2020
Tuesday, 24 March 2020

   Podle prohlášení MŠMT ČR proběhnou jednotné přijímací zkoušky nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol. Konkrétní termín poté stanoví MŠMT. Bude se konat pouze jedno kolo přijímacích zkoušek. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.

 Podrobnosti naleznete zde.
pdf Odpovědi MŠMT na časté dotazy k PZ
pdf  Informace MŠMT z 27. 3. 2020
pdf Časové schéma přijímacích zkoušek na SŠ
 
Poděkování rodičům žáků
Sunday, 22 March 2020

Vážení rodiče,

máme za sebou dva týdny po odchodu dětí ze školních lavic. Rádi bychom Vám touto cestou podělovali za Vaši spolupráci. I bez zpráv v médiích si uvědomujeme, že Vaše situace je složitá. Věřte, že i pro nás to není lehké. Chceme zdůraznit, že rozhodně nepočítáme s tím, že Vaše děti budou bezchybně ovládat látku probranou online formou. Po návratu k běžné výuce nejdříve projdeme zapsané/nalepené texty v sešitech, dále společně zjistíme, kde jsou mezery a co se samostudiem podařilo zvládnout. Pak teprve můžeme přistoupit k nějakému hodnocení. Dohlédněte prosím, že Vaše děti využívají čas ke studiu a plnění uložených povinností, ale s pochopením látky se netrapte, od toho tu budeme my. Přejeme Vám, aby události posledních dní Vaše rodiny zasáhly co nejméně. Hodně zdraví.

Pedagogický sbor ZŠ Včelákov

 
Zápis - změna
Friday, 20 March 2020

Vzhledem k mimořádné situaci dochází ke změně v organizaci zápisů.

Zápis do ZŠ Včelákov v původním termínu (2. duben 2020) je zrušen.

plakat_2020.jpg

 Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

 pdf Soubor ke stažení

 Žádost o odklad školní docházky

pdf Soubor ke stažení

 

 

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 61 - 72 z 582

 Městys Včelákov a Základní škola Včelákov