Základní škola Včelákov

Aktuálně
Základní údaje
Učitelé
Historie
Plán akcí
Organizace školního roku
Dokumenty
Školní jídelna
Školní družina
Školská rada
Fotogalerie
Městys Včelákov
Školní časopis
Přijímací řízení na SŠ
Volná pracovní místa
Školní knihovna
Výukové materiály
Projekty
Zájmové kroužky
GDPR
Kamery
Kamera  


Aktuálně
Oheň (bez)naděje
Friday, 05 July 2019
   Stejně jako v minulých letech, tak i tento rok byli žáci naší školy přizváni k účasti na projektu „Oheň (bez)naděje“ pořádaným Československou obcí legionářskou. Celá akce začínala 23. června, kdy dětem bylo předsedou vlády A. Babišem při pietním shromáždění na Ležákách zapáleno světlo v lucernách. Toto světlo děti vezly až na konec své cesty.
    Ráno 24. června jsme se shromáždili na Ležákách a setkali se s paní Jarmilou Doležalovou. Ta nám popřála hodně štěstí na naší třídenní cestě. Odtud žáci pokračovali do Pardubic, kde se zúčastnili pietní akce u pomníku Jiřího Potůčka. Pak děti čekala plavba lodí po Labi. Z lodi bylo vhozeno do vody 194 růží, které symbolizovaly osoby popravené na pardubickém Zámečku.
   V úterý 25. června cesta našich dětí vedla do Prahy. Kde si prohlédly kostel sv. Cyrila a Metoděje. Po poutavém výkladu si vyslechly nádherný koncert operní pěvkyně Táni Janošové, která se celého projektu také účastnila. Pak už je čekala cesta do polského města Lodž.
   Ráno 26. června, po krátké prohlídce města Lodže, se děti vydaly na nádraží Radegast, kde se nachází muzeum věnované židovským transportům za 2. světové války. Z muzea přešly na nedaleký židovský hřbitov a po jeho návštěvě je čekala poslední zastávka – vyhlazovací tábor Chelmno. Zde uctili památku dětí z Ležáků, které zde byly zavražděny nacisty za 2. světové války. Pak už nás čekala cesta domů.
Děkujeme všem žákům, kteří se tohoto náročného projektu účastnili, za jejich vzornou reprezentaci naší školy.       (J. Pražanová)
  img_20190624_111341.jpg img_20190624_113214.jpg
img_20190626_111231.jpg
 
Kostičkyáda
Wednesday, 03 July 2019

Děti ze školní družiny zorganizovaly pro své spolužáky z celého prvního stupně fyzicky nenáročnou sportovní soutěž KOSTIČKIÁDU. Nebyly důležité svaly, rychlost, fyzička, ale přesnost a trpělivost. Děti cvrnkaly kostičky do pomyslného důlku – kruhu nakresleného křídou na podlahu v tělocvičně. Nejprve soutěž probíhala po ročnících, pak následovalo finále mezi vítězi jednotlivých ročníků. Žáci byli zapáleni do hry, hlasitě fandili a už nyní jsme domluveni na dalším ročníku kostičkiády.

  img_20190626_084442.jpg   img_20190626_103740.jpg img_20190626_104425.jpg
 
Školní družina
Wednesday, 26 June 2019

V letošním školním roce naši školní družinu navštěvovalo 30 žáků. Celý rok probíhal v duchu českých tradic, připomínali jsme si různé zvyky a pranostiky. Užili jsme si spoustu legrace, sportovních aktivit a vycházek v přírodě. Děti namalovaly mnoho výtvarných prací, některé z nich putovaly i na výtvarné soutěže. Vyráběly drobné, ale milé dárečky pro rodiče. Žáci si užívali i kroužek angličtiny, který probíhal v rámci školní družiny. Naučili se několik básní, písní a říkanek. Připravovali jsme se i na recitační soutěže a recitační pásma na vítání občánků. Nejoblíbenější činností byly překrásné stavby z kostiček a stavebnic. Těšíme se na příští školní rok a věříme, že atmosféra v naší družině bude i nadále pohodová a přátelská.  (J. Pospíšilová)

  img_20190605_111821.jpg   img_20190606_131720.jpg   img_20190607_123431.jpg   img_20190620_122334.jpg img_20190620_123033.jpg
 
Druhá třída na Ležákách
Wednesday, 26 June 2019
Druháci a třeťáci se v pondělí 24. června vydali na dopolední pěší výlet blízkým okolím Včelákova. Ostrým tempem jsme vyrazili na Ležáky, kde jsme si krátce připomenuli události, které se zde staly přesně před 77 lety.
Protože bylo horko, nemohli jsme minout prodejnu v Miřeticích a její nabídku nanuků. Poté jsme lesní cestou došli do Bystřice (další osvěžovací přestávka). Do školy jsme se vrátili znaveni, ale s dobrou náladou těsně před obědem.
Moc děti chválím za pěkné chování a jen drobné připomínky k délce trasy.
(L. Blažková)

20190624_093647.jpg
 
Výtvarná soutěž
Wednesday, 26 June 2019

Žáci prvního stupně se každoročně účastní výtvarné soutěže, kterou pořádá DDM CHRUDIM. Tentokrát bylo téma KOUZELNÉ JARO a naše malířka Johanka Halamková získala od odborné poroty čestné uznání. Johance moc gratulujeme a děkujeme jí za reprezentaci naší školy.   (J. Pospíšilová)

thumbnail_img_20190626_075710.jpg
 
Po stopách výsadku SIlver A
Tuesday, 25 June 2019
 Starosta Města Chrudim v ležácké soutěži „Poselství ukryté ve květech“ vybral kolektivní dílo našich šesťáků jako nejvhodnější k uctění památky Jiřího Potůčka. Za odměnu jsme získali zájezd  i pro ostatní žáky druhého stupně s prohlídkou Východočeského muzea v Pardubicích. Její součástí byl speciální vzdělávací program na téma „Lidé proti Heydrichovi“.  Potom jsme procházeli centrem Pardubic po stopách posledních dnů Alfréda Bartoše z výsadku Silver A. Na závěr celého dne se vybrané aranžmá uložili v Lesoparku Jiřího Potůčka v Pardubicích-Trnové při pietní slavnosti. Celý den byl velmi zážitkový, zajímavý a poučný. Děkujeme všem, kteří nám tuto exkurzi umožnili.   (J. Pokorná)
  img_20190624_091813.jpg   img_20190624_103417.jpg   img_20190624_105824.jpg   img_20190624_130941.jpg
 
Školní akademie 2019
Wednesday, 19 June 2019

 Ve středu 19. 6. se v tělocvičně základní školy konala tradiční "Školní akademie 2019". Vystoupení žáků začalo v 16.00 hodin. Jako první se představil dramatický kroužek, který si připravil pod vedením p. u. D. Černé pohádku Mrazík. Následovala 1. třída s pásmem krátkých básní, kroužek anglického jazyka nám zazpíval písně a zahrál pohádku v angličtině. Páťáci pak zarecitovali originální pásmo básní, žáci 2. a 3. třídy nám zatančili, pak nás navštívili "Zombíci" (klip M. Jacksona - Thriller)  z 4. a 5. třídy. Nakonec si všichni z I. stupně zazpívali několik písniček "O bubácích". Pásmo II. stupně začali šesťáci představením z tělocviku "Radost z pohybu", aktuální informace ze Čmelákova nám sdělili žáci 7. třídy. Program pokračoval vystoupením žáků 8. třídy "Tichá pošta v kině". Jako poslední vystoupili deváťáci s představením "Teleshopping" a pak následovalo dojemné rozloučení s žáky, kteří úspěšně ukončili studium na naší škole. Nakonec celý II. stupeň zazpíval písně od skladatelů Suchého a Šlitra a tradiční píseň "Prázdninová" ukončila celou školní akademii. Během akademie si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu žákovských prací a proběhlo vyhodnocení nejúspěšnějších žáků školy v různých soutěžích a ve sběru. Poděkování patří všem žákům a učitelům, kteří se na přípravě vystoupení podíleli.

Fotografie ze školní akademie naleznete zde

 
Přírodovědná soutěž
Sunday, 16 June 2019
V pátek 7. června 2019 se žáci 2. stupně zúčastnili okresního kola Přírodovědné soutěže v poznávání rostlin a živočichů, kterou pořádá ČZS Chrudim, sídlem v Hlinsku ve spolupráci s DDM Hlinsko. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. Ve skupině C (6. - 7. třída) nás reprezentovali H. Kuchynková, T. Němečková a A. Prodělalová ve skupině D (8. - 9. třída) nás reprezentovali V. Vacek ,  A. Jandová  a P. Neumeister. Obě družstva skončila na vynikajícím 2. místě, kategorie C z osmi škol a kategorie D  z osmi družstev. Umístění kategorie C: H. Kuchynková (6. místo), T. Němečková (7. místo) a A. Prodělalová (8. místo) z 25 soutěžících. Kategorie D: V. Vacek (1. místo),  A. Jandová (6. místo) a P. Neumeister (21. místo) z 32 soutěžících. Všem našim žákům patří poděkování za velmi pěknou reprezentaci naší školy.  (R. Pacetti)
  dsc09543.jpg   dsc09547.jpg   dsc09548.jpg dsc09641.jpg
dsc09643.jpg
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 73 - 84 z 529

 Městys Včelákov a Základní škola Včelákov