Základní škola Včelákov

Aktuálně
Základní údaje
Učitelé
Historie
Plán akcí
Organizace školního roku
Dokumenty
Školní jídelna
Školní družina
Školská rada
Fotogalerie
Městys Včelákov
Školní časopis
Přijímací řízení na SŠ
Volná pracovní místa


Základní škola
Včelákovské adventní zpívání
Monday, 30 November 2015
V pátek 27. 11. 2015 se uskutečnilo první Včelákovské adventní zpívání, které připravila Základní škola Včelákov ve spolupráci s Městysem Včelákov.  Akce se konala se svolením pana faráře Vladimíra Nováka od 16:30 v kostele svaté Máří Magdaleny. Zpívání nám mělo připomenout příchod adventu, což je období čtyř neděl před vánočními svátky. Jedná se o dobu rozjímání, dobročinnosti a duchovní přípravy na Vánoce. Akci zahájil svým projevem pan starosta Jan Pejcha, k hostům promluvil ředitel školy Mgr. Jaroslav Prodělal a o významu adventu pohovořil pan farář Vladímír Novák. V zaplněném kostele nejdříve vystoupili pod vedením p. u. J. Pražanové žáci ZŠ Včelákov, potom nám zazpíval  pěvecký sbor Bartoloměj z Bítovan a zpívání bylo ukončeno nádherným společným vystoupením dětí a sboru. Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli - dětem a učitelům ze ZŠ, pěveckému sboru, Úřadu městyse Včelákov, panu faráři, dámám za výzdobu interiéru kostela a ČHJ Včelákov za přípravu příjemného občerstvení před kostelem. 
(Text R. Pacetti,
foto J. Prodělal)
  _img7741-9.jpg   _img7769-9.jpg   _img7744-12.jpg   _img7748-15.jpg   _img7756-22.jpg
  _img7751-18.jpg   _img7774-14.jpg   _img7779-19.jpg   _img7788-27.jpg   _img7793-32.jpg
 
Adventní dopoledne
Monday, 30 November 2015
12319470.jpg
Děti z 1. stupně naší školy se 25. listopadu připravovaly na Advent. Tvořily adventní věnce dle své vlastní fantazie, které si odnesly domů, ale především se dozvěděly spoustu nových informací o této sváteční době. Učily se spolupráci a pomoci druhým. Všem žákům se věnce velmi povedly.   (L. Kalná)
_img7720-17.jpg
  12226808_.jpg   12305438.jpg 12305883.jpg
  _img7707-5.jpg   12305741n.jpg   _img7715-12.jpg
  
  12309162.jpg   12312165.jpg   _img7708-6.jpg   _img7703-2.jpg
  _img7718-15.jpg   _img7716-13.jpg
 
Soutěž v technických dovednostech
Monday, 30 November 2015
 Dne 26. 11. 2015 navštívilo 12 žáků z naší školy (11 chlapců a jedna dívka) SPŠ Chrudim. Zde se zúčastnili motivační soutěže v technických dovednostech pro vycházející žáky základních škol. Dále byli informováni o nabídce oborů vzdělání na této škole a formou exkurze se seznámili s prostředím učeben pro
programování CNC strojů, s počítačovými a jazykovými učebnami, s dílami dborného výcviku a dílnami praxe .     (R. Pacetti)
dsc05368.jpg
  dsc05374.jpg   dsc05375.jpg   dsc05376.jpg dsc05381.jpg
  dsc05378.jpg
 
Ležácké veršování
Sunday, 15 November 2015
 V rámci připomenutí Dne válečných veteránů se 12. listopadu konal již druhý ročník Ležáckého veršování. V odborné porotě tentokrát zasedli herci Dana Černá, Alfréd Strejček, Marcel Vašinka a pedagožka MgA. Klára Litterová. Soutěžící byli rozděleni podle tříd do tří kategorii. V 1. nás reprezentovali Terezka Petružálková, Anežka Prodělalová a Jirka Remeš. Ve 2. – Danielka Adámková, Jirka Brázda a Roman Šťulík. Jako třetí nastoupili Jirka Solnička a Barča Tichá. Konkurence byla veliká a výkony dětí vesměs velice vyrovnané. Největšího úspěchu dosáhl Jirka Reneš, který dostal od poroty čestné uznání. Vedle výkonů dětí jsme si mohli poslechnout i přednes herců, projít si pietní území a setkat se s opravdovými válečnými veterány. Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.    (J. Pokorná)
  dscn2449.jpg
  dscn2428.jpg   dscn2430.jpg   dscn2453.jpg   dscn2423.jpg   dscn2431.jpg
Článek o této akci zveřejněný na webu NKP Ležáky naleznete zde.
 
Lesní obrázky
Sunday, 15 November 2015
dscn2380.jpg    Při hodině výtvarné výchovy se žáci šesté a sedmé třídy vypravili do lesa a vytvářeli své obrázky a sochy tam. Při procházce na kraj babáckého lesa jste tak mohli vidět, dokud vítr s deštěm dovolil, zvířata, obří dýni, sportovce, nápisy i velké hodiny a abstraktní obrazce.  (J. Pokorná) 
dscn2384.jpg
  dscn2390.jpg   dscn2385.jpg   dscn2389.jpg   dscn2375.jpg   dscn2365.jpg
         
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 9 z 234

 Městys Včelákov a Základní škola Včelákov