Základní škola Včelákov

Aktuálně
Základní údaje
Učitelé
Historie
Plán akcí
Organizace školního roku
Dokumenty
Školní jídelna
Školní družina
Školská rada
Fotogalerie
Městys Včelákov
Školní časopis
Přijímací řízení na SŠ
Volná pracovní místa
Školní knihovna
Výukové materiály
Projekty
Zájmové kroužky
GDPR


Základní škola
Docházka žáků 1. stupně od 25. května
Friday, 22 May 2020

Od pondělí 25. května je obnovena možnost docházky žáků 1. stupně do školy. Docházka se týká dětí, které byly zákonnými zástupci přihlášeny. 

Při příchodu do školy a během pobytu ve škole budou dodržována zejména následující pravidla a opatření

- Při prvním příchodu do školy odevzdá čestné prohlášení - pdf Soubor ke stažení

· Dítě musí mít s sebou dva kusy roušek a igelitový sáček na jejich uložení.

· Dítě nesmí jevit známky infekce dýchacích cest.

· Ráno se děti od 7:00 schází na dvoře před prvním stupněm, kde se budou řídit pokyny určeného pedagoga. Rodiče nesmí vstoupit do budovy školy.

· Dítě si musí po příchodu do školy a po každé vyučovací hodině vydezinfikovat ruce. Škola používá dezinfekcí Anti-COVID.

· Dítě používá roušku ve společných prostorách školy a dále podle pokynů pedagoga. Dodržuje bezpečné rozestupy, svačí a pije v lavici, zbytek svačiny ihned uklízí zpět do aktovky.

· Dítě má v pořádku všechny pomůcky (nesmí si je půjčovat od spolužáků).

· Výuka nebude probíhat podle rozvrhu. Nebude odpolední výuka a tělocvik. KAŽDÝ DEN končí:

1. a 2. ročník v 11:00,

3. ročník v 11:30,

4. a 5. ročník v 12:00.

Hned po skončení výuky odchází třída na oběd. Odpolední program bude do 13:00.

· Při vyzvedávání dítěte je třeba zazvonit na zvonek družiny a počkat na dítě venku.

· Z hygienických důvodů škola nebude zajišťovat pitný režim (bude k dispozici pouze pití k obědu). Dítě si tedy musí nosit dostatek pití z domu.

· V případě neúčasti dítěte ve škole je třeba ho obvyklým způsobem omluvit třídnímu učiteli

Podrobná pravidla pro pobyt ve škole jsou  ke stažení zde: pdf Soubor ke stažení
 
 
Školní knihovna
Sunday, 10 May 2020

KNIHOVNA

 

Znovu otevřena ŚKOLNÍ A OBECNÍ KNIHOVNA v budově ZŠ Včelákov

po dobu otevření knihovny je možný přístup do školy

každý pátek

15.30–16.30 hodin

můžete knížky vracet i půjčovat si nové, stejně tak i vaši rodiče
 
Hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/20
Wednesday, 06 May 2020

MŠMT vydalo vyhlášku č. 211/2020 Sb. k hodnocení žáků na konci tohoto školního roku. V souladu s uvedenou vyhláškou budou žáci naší školy hodnoceni známkou a klasifikace bude vycházet:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Vyhláška ke stažení zde: pdf Soubor ke stažení

 
 
Přijímací zkoušky na střední školy
Wednesday, 06 May 2020

Dne 6. 5. MŠMT oznámilo termíny jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Uskuteční se pouze jedno kolo přijímacích zkoušek:

  • 8. června pro čtyřleté studijní obory
  • 9. června pro víceletá gymnázia 

 

 
Konzultace pro deváťáky a pravidla pro pobyt žáků ve škole - aktualizace 4. 5.
Sunday, 03 May 2020
V pátek 1. 5. MŠMT oznámilo:
Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Do škol budou moci docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob
V sobotu 2. 5. byla MŠMT zveřejněna pravidla pro pobyt žáků ve škole platná pro 9. ročník od 11. května a pro 1. stupeň od 25. května. Jejich znění naleznete zde:

 Při prvním vstupu žáka do školy předkládá zákonný zástupce tato prohlášení:

  • - písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvrm zdravotnictví ČR
  • - písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
Pokud zákonný zástupce uvedený dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna

 Na základě výše uvedených ustanovení žádáme rodiče žáků 9. ročníku o sdělení, zda se jejich syn/dcera bude účastnit konzultací zaměřených na přípravu k přijímacím zkouškám. Své rozhodnutí sdělte do 7. 5. 2020 na e-mail Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Žáka  nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020

Konzultace budou probíhat v pondělí, ve středu a v pátek od 7.30 h. do 10.45 h. Budou rozděleny do dvou částí (ČJ a M) po 90 minutách s 15minutovou přestávkou mezi těmito bloky. Účast je dobrovolná, přihlášením se k docházce však začíná podléhat běžnému režimu povinnosti omlouvat včas svou neúčast ve výuce. Nepřihlášenému žákovi nebude umožněn vstup do školy. Pobyt žáků ve škole se bude řídit pokyny vydanými MŠMT - pdf ke stažení zde. Při prvním příchodu do školy je žák povinen odevzdat Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem - pdf ke stažení zde. Tiskopis Čestného prohlášení je také možné vyzvednout ve škole v předem dohodnutém termín.

 Pro oznámení účasti žáků 1. stupně na výuce byl stanoven termín 18. 5. 2020. Rodiče těchto žáků budou do 8. 5. 2020 požádáni o vyplnění krátkého dotazníku ke zjištění počtu žáků přítomných ve škole na výuku, na oběd a v odpoledních hodinách. Žáka nebude možné zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020
 Stravování ve školní jídelně bude pravděpodobně možné od 25. 5. 2020. Podmínky budou upřesněny.
 
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 10 - 18 z 535

 Městys Včelákov a Základní škola Včelákov