Základní škola Včelákov

Aktuálně
Základní údaje
Učitelé
Historie
Plán akcí
Organizace školního roku
Dokumenty
Školní jídelna
Školní družina
Školská rada
Fotogalerie
Městys Včelákov
Školní časopis
Přijímací řízení na SŠ
Volná pracovní místa
Školní knihovna
Výukové materiály
Projekty
Zájmové kroužky
GDPR
Facebook
Kamery
Kamera  


Školní akademie 2019
Wednesday, 19 June 2019

 Ve středu 19. 6. se v tělocvičně základní školy konala tradiční "Školní akademie 2019". Vystoupení žáků začalo v 16.00 hodin. Jako první se představil dramatický kroužek, který si připravil pod vedením p. u. D. Černé pohádku Mrazík. Následovala 1. třída s pásmem krátkých básní, kroužek anglického jazyka nám zazpíval písně a zahrál pohádku v angličtině. Páťáci pak zarecitovali originální pásmo básní, žáci 2. a 3. třídy nám zatančili, pak nás navštívili "Zombíci" (klip M. Jacksona - Thriller)  z 4. a 5. třídy. Nakonec si všichni z I. stupně zazpívali několik písniček "O bubácích". Pásmo II. stupně začali šesťáci představením z tělocviku "Radost z pohybu", aktuální informace ze Čmelákova nám sdělili žáci 7. třídy. Program pokračoval vystoupením žáků 8. třídy "Tichá pošta v kině". Jako poslední vystoupili deváťáci s představením "Teleshopping" a pak následovalo dojemné rozloučení s žáky, kteří úspěšně ukončili studium na naší škole. Nakonec celý II. stupeň zazpíval písně od skladatelů Suchého a Šlitra a tradiční píseň "Prázdninová" ukončila celou školní akademii. Během akademie si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu žákovských prací a proběhlo vyhodnocení nejúspěšnějších žáků školy v různých soutěžích a ve sběru. Poděkování patří všem žákům a učitelům, kteří se na přípravě vystoupení podíleli.

Fotografie ze školní akademie naleznete zde

 
< Předch.   Další >

 Městys Včelákov a Základní škola Včelákov