Základní škola Včelákov

Aktuálně
Základní údaje
Učitelé
Historie
Plán akcí
Organizace školního roku
Dokumenty
Školní jídelna
Školní družina
Školská rada
Fotogalerie
Městys Včelákov
Školní časopis
Přijímací řízení na SŠ
Volná pracovní místa
Školní knihovna
Výukové materiály
Projekty
Zájmové kroužky
GDPR
Facebook
Kamery
Kamera  


Informace pro rodiče
Friday, 17 April 2020

Vážení rodiče,

    máme za sebou 3. čtvrtletí školního roku a za normálních okolností bychom se setkali při informační schůzce ve škole. Současná situace to neumožňuje. Proto byli rodiče žáků 1. stupně o prospěchu svých dětí informováni  třídními učiteli  e-mailem nebo při telefonickém hovoru. U žáků druhého stupně třídní učitelé připravili hodnocení žáků v  hlavních předmětech za dobu běžné docházky do 11. března  i za dobu distanční výuky. Tato hodnocení odeslali žákům na  jejich školní e-maily – ty, na které jim zasíláme pracovní materiály. Prosím, věnujte tomuto mailu pozornost.

   Jistě jste zaznamenali zprávy o průběhu výuky v následujícím období. Výuka na prvním stupni bude obnovena od 25. května. Bylo stanoveno, že docházka bude dobrovolná a výuka bude probíhat v maximálně patnáctičlenných skupinách. Další podmínky jsou MŠMT postupně upřesňovány a o jejich konečné podobě budete včas informováni. Termín zahájení a forma  výuky na druhém stupni zatím nebyly přesně stanoveny. Bylo však potvrzeno, že společná část přijímacích zkoušek na střední školy se uskuteční, termín zatím oznámen nebyl.

Děkujeme Vám za spolupráci při zajišťování výuky a přejeme úspěšné zvládnutí této složité situace.

 
< Předch.   Další >

 Městys Včelákov a Základní škola Včelákov