Základní škola Včelákov

Aktuálně
Základní údaje
Učitelé
Historie
Plán akcí
Organizace školního roku
Dokumenty
Školní jídelna
Školní družina
Školská rada
Fotogalerie
Městys Včelákov
Školní časopis
Přijímací řízení na SŠ
Volná pracovní místa
Školní knihovna
Výukové materiály
Projekty
Zájmové kroužky
GDPR
Facebook
Kamery
Kamera  


Konzultace pro deváťáky a pravidla pro pobyt žáků ve škole - aktualizace 4. 5.
Sunday, 03 May 2020
V pátek 1. 5. MŠMT oznámilo:
Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Do škol budou moci docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob
V sobotu 2. 5. byla MŠMT zveřejněna pravidla pro pobyt žáků ve škole platná pro 9. ročník od 11. května a pro 1. stupeň od 25. května. Jejich znění naleznete zde:

 Při prvním vstupu žáka do školy předkládá zákonný zástupce tato prohlášení:

  • - písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvrm zdravotnictví ČR
  • - písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
Pokud zákonný zástupce uvedený dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna

 Na základě výše uvedených ustanovení žádáme rodiče žáků 9. ročníku o sdělení, zda se jejich syn/dcera bude účastnit konzultací zaměřených na přípravu k přijímacím zkouškám. Své rozhodnutí sdělte do 7. 5. 2020 na e-mail Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Žáka  nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020

Konzultace budou probíhat v pondělí, ve středu a v pátek od 7.30 h. do 10.45 h. Budou rozděleny do dvou částí (ČJ a M) po 90 minutách s 15minutovou přestávkou mezi těmito bloky. Účast je dobrovolná, přihlášením se k docházce však začíná podléhat běžnému režimu povinnosti omlouvat včas svou neúčast ve výuce. Nepřihlášenému žákovi nebude umožněn vstup do školy. Pobyt žáků ve škole se bude řídit pokyny vydanými MŠMT - pdf ke stažení zde. Při prvním příchodu do školy je žák povinen odevzdat Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem - pdf ke stažení zde. Tiskopis Čestného prohlášení je také možné vyzvednout ve škole v předem dohodnutém termín.

 Pro oznámení účasti žáků 1. stupně na výuce byl stanoven termín 18. 5. 2020. Rodiče těchto žáků budou do 8. 5. 2020 požádáni o vyplnění krátkého dotazníku ke zjištění počtu žáků přítomných ve škole na výuku, na oběd a v odpoledních hodinách. Žáka nebude možné zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020
 Stravování ve školní jídelně bude pravděpodobně možné od 25. 5. 2020. Podmínky budou upřesněny.
 
 
< Předch.   Další >

 Městys Včelákov a Základní škola Včelákov