Základní škola Včelákov

Aktuálně
Základní údaje
Učitelé
Historie
Plán akcí
Organizace školního roku
Dokumenty
Školní jídelna
Školní družina
Školská rada
Fotogalerie
Městys Včelákov
Školní časopis
Přijímací řízení na SŠ
Volná pracovní místa
Školní knihovna
Výukové materiály
Projekty
Zájmové kroužky
GDPR
Facebook
Kamery
Kamera  


Docházka žáků 1. stupně od 25. května
Friday, 22 May 2020

Od pondělí 25. května je obnovena možnost docházky žáků 1. stupně do školy. Docházka se týká dětí, které byly zákonnými zástupci přihlášeny. 

Při příchodu do školy a během pobytu ve škole budou dodržována zejména následující pravidla a opatření

- Při prvním příchodu do školy odevzdá čestné prohlášení - pdf Soubor ke stažení

· Dítě musí mít s sebou dva kusy roušek a igelitový sáček na jejich uložení.

· Dítě nesmí jevit známky infekce dýchacích cest.

· Ráno se děti od 7:00 schází na dvoře před prvním stupněm, kde se budou řídit pokyny určeného pedagoga. Rodiče nesmí vstoupit do budovy školy.

· Dítě si musí po příchodu do školy a po každé vyučovací hodině vydezinfikovat ruce. Škola používá dezinfekcí Anti-COVID.

· Dítě používá roušku ve společných prostorách školy a dále podle pokynů pedagoga. Dodržuje bezpečné rozestupy, svačí a pije v lavici, zbytek svačiny ihned uklízí zpět do aktovky.

· Dítě má v pořádku všechny pomůcky (nesmí si je půjčovat od spolužáků).

· Výuka nebude probíhat podle rozvrhu. Nebude odpolední výuka a tělocvik. KAŽDÝ DEN končí:

1. a 2. ročník v 11:00,

3. ročník v 11:30,

4. a 5. ročník v 12:00.

Hned po skončení výuky odchází třída na oběd. Odpolední program bude do 13:00.

· Při vyzvedávání dítěte je třeba zazvonit na zvonek družiny a počkat na dítě venku.

· Z hygienických důvodů škola nebude zajišťovat pitný režim (bude k dispozici pouze pití k obědu). Dítě si tedy musí nosit dostatek pití z domu.

· V případě neúčasti dítěte ve škole je třeba ho obvyklým způsobem omluvit třídnímu učiteli

Podrobná pravidla pro pobyt ve škole jsou  ke stažení zde: pdf Soubor ke stažení
 
 
< Předch.   Další >

 Městys Včelákov a Základní škola Včelákov