Základní škola Včelákov

Aktuálně
Základní údaje
Učitelé
Historie
Plán akcí
Organizace školního roku
Dokumenty
Školní jídelna
Školní družina
Školská rada
Fotogalerie
Městys Včelákov
Školní časopis
Přijímací řízení na SŠ
Volná pracovní místa
Školní knihovna
Výukové materiály
Projekty
Zájmové kroužky
GDPR
Kamery
Kamera  


Docházka žáků 2. stupně od 8. června
Thursday, 04 June 2020

Od pondělí 8. června je obnovena možnost docházky žáků 2. stupně do školy. Docházka se týká dětí, které byly zákonnými zástupci přihlášeny.  Připojení dalších žáků je možné po předchozí dohodě s třídním učitelem.

Při příchodu do školy a během pobytu ve škole budou dodržována zejména následující pravidla a opatření:

- Při prvním příchodu do školy odevzdá čestné prohlášení - pdf Soubor ke stažení zde

   Bez něj nemůže být žák vpuštěn do školy.

· Dítě musí mít s sebou dva kusy roušek a igelitový sáček na jejich uložení.

· Dítě nesmí jevit známky infekce dýchacích cest.

· Škola se otevírá v 7.00 hod. Vstup žáků do školy bude řídit určený pedagogický pracovník. Jednotlivci budou do školy vpouštěni průběžně, větší skupina bude pedagogem dělena na menší části. Rodiče nesmí vstoupit do budovy školy.

· Dítě si musí po příchodu do školy a po každé vyučovací hodině vydezinfikovat ruce. Škola používá dezinfekcí Anti-COVID.

· Dítě používá roušku ve společných prostorách školy a dále podle pokynů pedagoga. Dodržuje bezpečné rozestupy, svačí a pije v lavici, zbytek svačiny ihned uklízí zpět do aktovky.

· Dítě má v pořádku všechny pomůcky (nesmí si je půjčovat od spolužáků).

· Konzultace budou probíhat podle upraveného rozvrhu od 7.30 do 12.30 hod. včetně doby určené na  oběd. pdf Rozvrh ke stažení zde

· Z hygienických důvodů škola nebude zajišťovat pitný režim (bude k dispozici pouze pití k obědu). Dítě si tedy musí nosit dostatek tekutin z domu. U oběda sedí jednotlivě.

· V případě neúčasti přihlášeného dítěte ve škole je třeba ho obvyklým způsobem omluvit třídnímu učiteli.

 
 
< Předch.   Další >

 Městys Včelákov a Základní škola Včelákov