Základní škola Včelákov

Aktuálně
Základní údaje
Učitelé
Historie
Plán akcí
Organizace školního roku
Dokumenty
Školní jídelna
Školní družina
Školská rada
Fotogalerie
Městys Včelákov
Školní časopis
Přijímací řízení na SŠ
Volná pracovní místa
Školní knihovna
Výukové materiály
Projekty
Zájmové kroužky
GDPR
Kamery
Kamera  


Organizace výuky na konci školního roku
Monday, 15 June 2020
1. stupeň
pondělí 22. 6. a úterý 23. 6. – výuka podle aktuálního rozvrhu
středa  24. 6. – výuka podle rozvrhu, průběžně odevzdávání učebnic a vyzvednutí věcí žáků
                        nové učebnice budou vydávány na začátku nového školního roku
čtvrtek 25. 6. – délka vyučování podle rozvrhu, náplň podle pokynů třídních učitelů, průběžně
             odevzdávání učebnic a vyzvednutí věcí žáků
pátek 26. 6.   předání vysvědčení 7.30 až 8.30 h. Dohled nad žáky bude zajištěn do 13.00 h.
 
29. a 30. 6. – mimořádné volno vyhlášené ředitelem školy
 
Žáci, kteří nenavštěvují výuku:
            vrácení učebnic, vyzvednutí věcí žáků (pomůcky na výtvarnou výchovu, oděv na tělocvik apod.) – je možné od středy 24. 6. v předem dohodnutém termínu.
           vysvědčení si mohou žáci vyzvednout společně s ostatními v pátek od 7.30 do 8.30 h. Případně mohou vysvědčení vyzvednout rodiče žáků i v jiném předem dohodnutém termínu (nejdříve však ve čtvrtek 25. 6.)
 
2. stupeň
do středy 24. 6. – výuka na dálku a konzultace podle aktuálního rozvrhu,
                            nové učebnice budou vydávány na začátku nového školního roku
pátek 26. 6. - předání vysvědčení 7.30 až 8.30 h.
 
29. a 30. 6. – mimořádné volno vyhlášené ředitelem školy
 
Žáci, kteří nenavštěvují konzultace:
           vrácení učebnic, vyzvednutí věcí žáků (pomůcky na výtvarnou výchovu, oděv na tělocvik apod.) – je možné v pondělí 22. a ve středu 24. 6. v předem dohodnutém termínu.
         vysvědčení si mohou žáci vyzvednout společně s ostatními v pátek od 7.30 do 8.30 h. Případně mohou vysvědčení vyzvednout rodiče žáků i v jiném předem dohodnutém termínu (nejdříve však ve čtvrtek 25. 6.)
 
   
 
 
< Předch.   Další >

 Městys Včelákov a Základní škola Včelákov