Základní škola Včelákov

Aktuálně
Základní údaje
Učitelé
Historie
Plán akcí
Organizace školního roku
Dokumenty
Školní jídelna
Školní družina
Školská rada
Fotogalerie
Městys Včelákov
Školní časopis
Přijímací řízení na SŠ
Volná pracovní místa
Školní knihovna
Výukové materiály
Projekty
Zájmové kroužky
GDPR
Facebook
Kamery
Kamera  


Úvodní informace k novému školnímu roku
Friday, 28 August 2020
Úvodní informace k novému školnímu roku
Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
První den končí výuka v 8.30 hod., školní družina v provozu do 11.00 hod., druhý den výuka dle rozvrhu, školní družina do 16.00 hod.
Učebnice obdrží žáci ve středu 2. září.
Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty a osobní údaje žáků. 
 
Informace pro rodiče prvňáčků
První školní den mohou rodiče doprovodit své dítě do třídy a zúčastnit se slavnostního zahájení školního roku, které potrvá přibližně do 8.30 hod.
Žádáme rodiče, aby použili roušku.
 
První týden bude rozvrh prvňáčků upraven: středa, čtvrtek 2 vyučovací hodiny, pátek 3 vyučovací hodiny. Přihlášené děti mohou po skončení výuky využít školní družinu.
Veškeré další informace získáte od třídní učitelky 1. září.
 
Základní hygienická pravidla dle závazných pokynů MŠMT
Prohlášení o bezinfekčnosti nevyžadujeme.
 
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit, neposílejte tedy žáky s příznaky infekčního onemocnění do školy. V případě objevení příznaků při příchodu do školy nebo během výuky bude dítě umístěno do izolace a zákonní zástupci budou vyzváni k jeho neprodlenému vyzvednutí.
 
Škola bude informovat o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech žáky a jejich zákonné zástupce prostřednictvím svého webu.
 
Po příchodu do budovy a přezutí si každý žák vydezinfikuje ruce. Žáci jsou povinni dodržovat zásady osobní a respirační hygieny, používat jednorázové kapesníky a ručníky.
 
Pohyb žáků v areálu školy se řídí pokyny zaměstnanců školy. Žákům je zakázáno pohybovat se mezi 1. a 2. stupněm školy bez povolení pedagogického pracovníka školy. V době přestávek vstupují žáci do cizích tříd pouze v nutných případech. Knihovnu mohou žáci 1. stupně navštěvovat pouze ve středu za doprovodu pedagoga. Pro žáky 2. stupně je knihovna otevřena v době velké přestávky v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek.
 
Žáci mají stále v aktovce v igelitovém sáčku roušku na ochranu dýchacích cest.
 
Zákonní zástupci žáků hlásí onemocnění dítěte třídnímu učiteli nebo řediteli školy.
 
Žádáme zákonné zástupce, aby do budovy vstupovali jen v nejnutnějších případech a v době pobytu ve škole používali roušku.
 
Při vyzvedávání dětí ze školní družiny rodič zazvoní a dítě mu bude předáno u vchodových dveří prvního stupně.
 
Škola v průběhu školního roku omezí konání mimoškolních aktivit a soutěží.
 
Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci v novém školním roce.
 
< Předch.   Další >

 Městys Včelákov a Základní škola Včelákov