быстрый займ онлайн платиза отзывы займ екапуста
Aktuálně arrow Řešení likvidace odpadů
Řešení likvidace odpadů v městysi Včelákov
Thursday, 10 December 2009
Svoz a likvidaci odpadů z městyse Včelákov zajišťuje společnost  Technické služby Hlinsko s.r.o., se sídlemlogo_ts_hlinsko.jpg :
Srnská 382, 539 01 Hlinsko
 
Městys Včelákov má uzavřenu smlouvu se společností EKO-KOM a za třídění odpadů jsou v závislosti na svezeném množství a hustotě sítě jednotlivých komodit vypláceny odměny. Je tedy na občanech, aby tříděním odpadu přispěli k ochraně životního prostředí a také tím šetřili náklady vynaložené na likvidaci odpadů.
 
Informace ke třídění odpadů obsahuje stránka    www.jaktridit.cz
 
 Tiskové zprávy
 Víte, proč platíte za odpad
pdf Soubor ke stažení
 Recyklace  pdf Soubor ke stažení
 Druhy odpadů
 pdf Soubor ke stažení
 Recyklace papíru
 pdf Soubor ke stažení
 Pravidla správného třídění
 pdf Soubor ke stažení
 Nebezpečné odpady  pdf Soubor ke stažení
 
 
www.vcelakov.cz
© Městys Včelákov 2009