быстрый займ онлайн платиза отзывы займ екапуста
Výhled rozvoje obce
Friday, 02 January 2009

Vize činnosti Úřadu městyse Včelákov ve volebním období 2014-2018, zpracované 1. 12. 2014.

 Krátkodobá:

 1. Stabilizace situace po volbách.
 2. Zajištění výběru pozice nové účetní městyse.
 3. Připravit činnost nového zaměstnance (Obsluha ČOV, zimní údržba, úprava zeleně v období vegetačního klidu).
 4. Intenzivně zajistit chod úřadu (Administrativa pro občana, formuláře, CZECH POINT *, spokojený občan náš cíl).

 Střednědobá:

 1. Přesvědčit občany o správnosti a výhodě připojení na ČOV a připojit je.
 2. Provést analýzu možných úsporných opatření, ve všech činnostech městyse.
 3. Nákup techniky pro činnosti obce.
 4. Vyvolat jednání o případné opravě kostela.
 5. Pokračovat a podporovat občanská sdružení v kulturních činnostech jakožto nositelů kultury v obcích.
 6. Zajistit chod jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, minimálně na úrovni roku 2014.
 7. Zahájení adventu ve spolupráci se školou.

 Dlouhodobá:

 1. Připravit nové pozemky pro výstavbu rodinných domků.
 2. Zajistit využití obecních prostor a budov.
 3. Opravy komunikací.
 4. Vyvolat jednání o rekonstrukci silnice Hlinsko – Miřetice.
 5. Provoz školy ve Včelákově, jako priorita obce – udržet stavy žáků.
 6. Rekonstrukce náměstí ve Včelákově.
 7. Rozvoj obecních sportovišť (Sušidla, Vyhnánov, Babáky).

       Jan Pejcha, starosta městyse

 

www.vcelakov.cz
© Městys Včelákov 2009