Základní škola Včelákov

Aktuálně
Základní údaje
Učitelé
Historie
Plán akcí
Organizace školního roku
Dokumenty
Školní jídelna
Školní družina
Školská rada
Fotogalerie
Městys Včelákov
Školní časopis
Přijímací řízení na SŠ
Volná pracovní místa
Školní knihovna
Výukové materiály
Projekty
Zájmové kroužky


Plán akcí

Přehled  akcí na školní rok 2018/19

  Plán je orientační, bude upřesňován a doplňován

  

Název akce

Účastníci

Termín

Návštěva předškoláků z MŠ Miřetice

 

9. 10. 2018

Branný závod Mise, Chrudim

družstvo ze 2. stupně

9. a 10. 10. 2018

Tradice Evropy, Slatiňany

1. st.

18. 10. 2018

Představení VČD Maxipes Fík

1. st.

22. 10. 2018

Přehlídka škol a návštěva výukového programu v Okresním muzeu v Chrudimi

9. ročník

23. 10. 2018

Preventivní program PPP Ústí n. Orlicí

všichni

23. 10. 2018

Exkurze 2. st.- Praha

2. stupeň

 

Projektový den ke 100. výročí vzniku ČSR

všichni

26. 10. 2018

Ležácké veršování

 

8. 11. 2018

Schůzka s rodiči

 

12. 11. 2018

Exkurze 1. st. – HK – Planetarium, Paleta Pardubice

1. stupeň

14. 11. 2018

Adventní zpívání ve Včelákově

 

30. 11. 2018

Představení SHS Perštejni –

všichni

18. 12. 2018

Předst. VČD Budulínek

1. stupeň

7. 1. 2018

Zakončení 1. pololetí (vysvědčení)

 

31. 1. 2019

Nocování s Andersenem

1. st.

29. 3. 2019

Vystoupení na zahájení sezóny v NKP Ležáky

1. st.

29. 3. 2018 ?

Předst. VČD Komáři se ženili

1. st.

1. 4. 2018

Memoriál Josefa Šťulíka – přesp. Běh Ležáky – Včelákov

 

10. 4. 2019

Přijímací zkoušky na SŠ  - 4 leté obory

                                          - 6 a 8letá gymnázia

9. r.

 

12. a 15. 4. 2018

16. a 17. 4. 2018

Zápis do 1. ročníku

 

10. 4. 2019

Schůzka s rodiči

 

15. 4. 2019

Beseda v NKP Ležáky

2. st.

25. 4. 2019

Soutěž Odznak všestrannosti olympijských vítězů

zájemci

25. 4. 2019

Beseda ke Dni Země – Velcí savci ČR

všichni

29. 4. 2019

Battlefield

zájemci z 2. st.

17. 5. 2019

Exkurze Terezín – Lidice – Lány

zájemci z 2. st.

19. 5. 2019

Předst. VČD Pyšná princezna

1. st.

20. 5. 2018

Program N. Winton – MFC Hlinsko

2. st.

23. 5. 2019

Exkurze 1. stupeň – Záchranná stanice Pasíčka

1. st.

27. 5. 2019

Právo pro každý den – krajské kolo, Chrudim

družstvo 2. st.

28. 5. 2019

Baletní představení ZUŠ Chrudim

1. r.

29. 5. 2019

Exkurze 2. stupeň – Velké Losiny, Dlouhé Stráně

2. st.

30. 5. 2019

Soutěž NKP Ležáky – Květy

 

 

Soutěž v poznávání přírodnin, Hlinsko

1. st.

2. st.

6. 6. 2019

7. 6. 2019

Školní akademie

 

19. 6. 2019

Memoriál Karla Kněze

zájemci

21. 6. 2019

Pietní slavnost v NKP Ležáky

 

23. 6. 2019

Oheň (bez)naděje

zájemci

24. 6. 2019

Sportovní den

všichni

 

Zakončení školního roku

všichni

28. 6. 2018

 

 

 

 


 

 Městys Včelákov a Základní škola Včelákov