Základní škola Včelákov

Aktuálně
Základní údaje
Učitelé
Historie
Plán akcí
Organizace školního roku
Dokumenty
Školní jídelna
Školní družina
Školská rada
Fotogalerie
Městys Včelákov
Školní časopis
Přijímací řízení na SŠ
Volná pracovní místa
Školní knihovna
Výukové materiály
Projekty


Plán akcí


Plán akcí na školní rok 2017/18


Název akce

Účastníci

Termín

Technohrátky na ŠPSE Pardubice

9. ročník

13. 9. 2017

Návštěva výukových programů VČM Pardubice Jak se žilo ve 20. století a Příroda východního Polabí

2. stupeň

22. 9. 2017

Branný závod Mise, Chrudim

družstvo ze 2. stupně

3. a 4. 10. 2017

Exkurze do Prahy – Divadlo Spejbla a Hurvínka, Výstava Archa Noemova v Národním muzeu

1. stupeň

3. 10. 2017

Exkurze  do Třebechovic, Dobrošona a na stezku korunami stromů

2. stupeň

12. 10. 2017

Přehlídka škol a návštěva výukového programu V Okresním muzeu v Chrudimi

9. ročník

24. 10. 2017

Představení VČD Pardubice O princezně, která ráčkovala

1. stupeň

30. 10. 2017

Návštěva SPŠ Chrudim

chlapci 9. r.

31. 10. 2017

Návštěva Obchodní akademie Chrudim

dívky 9. r.

2. 11. 2017

Ležácké veršování

 

9. 11. 2017

Pedagogická rada

 

10. 11. 2017

Schůzka s rodiči

 

13. 11. 2017

Adventní zpívání ve Včelákově

 

1. 12. 2017

Rozsvěcení vánočního stromu v Miřeticích

 

2. 12. 2017

Závody v bruslení, Hlinsko

 

6. 12. 2017

Zimní pětiboj, Hlinsko

 

12. 12. 2017

Představení SHS Perštejni – Vikingové

všichni

22. 12. 2017

Představení VČD Pardubice Jája a Pája

1. stupeň

8. 1. 2018

Pedagogická rada

 

26. 1. 2018

Zakončení 1. pololetí (vysvědčení)

 

31. 1. 2018

Představení VČD Pardubice Kocourek Modroočko

1. stupeň

22. 2. 2018

Plavecký výcvik

1. st.

20. 3. – 5. 6. 2018

Noc s Andersenem

1. stupeň

23. 3. 2018

Vystoupení na zahájení sezóny v NKP Ležáky

 

23. 3. 2018

Výukový program v EC Paleta Pardubice

všichni

duben 2018

Zápis do 1. ročníku

 

11. 4. 2018

Memoriál Josefa Šťulíka – přesp. Běh Ležáky – Včelákov

 

11. 4. 2018

Přijímací zkoušky na SŠ

 

duben 2018

Pedagogická rada

 

13. 4. 2018

Schůzka s rodiči

 

duben 2018

OVOV – atletický víceboj, okresní kolo, Hlinsko

 

26. 4. 2018

Soutěž NKP Ležáky – Květy

 

25. 5. 2018

Battlefield – krajské kolo

 

11. 5. 2018

Exkurze 1. stupeň

 

květen – červen 2018

Exkurze 2. stupeň

 

květen – červen 2018

Soutěž v poznávání přírodnin, Hlinsko

 

– 1. stupeň

 - 2. stupeň

29. 5. 2018

30. 5. 2018

Školní akademie

 

20. 6. 2018

Pedagogická rada

 

21. 6. 2018

Memoriál Karla Kněze

zájemci z 2. st.

22. 6. 2018

Pietní slavnost v NKP Ležáky

 

24. 6. 2018

Oheň (bez)naděje

zájemci

25. 6. 2018

Sportovní den

všichni

červen 2018

Zakončení školního roku

 

29. 6. 2018

 

 

 

 Městys Včelákov a Základní škola Včelákov