быстрый займ онлайн платиза отзывы займ екапуста
Aktuálně
Když byla babička malá
Saturday, 02 February 2013
 Městys Včelákov ve spolupráci s místní školou využil grant Ministerstva kultury ČR pro obecní knihovny nazvaný Knihovna 21. století.  Cílem bylo zapojit žáky naší školy, jako hlavní uživatele knihovny, podpořit mezigenerační vztahy a rozvíjet zájem o regionální historii.
Dotaci se podařilo získat. Celková realizace projektu probíhala v několika fázích. Při té první (březen-květen 2012) jsme se zaměřili hlavně na základní sběr informací. Žáci se vyptávali svých prarodičů na jejich dětství a vůbec způsob života bez televize a internetu. Získali jsme tak množství poznatků o trávení volného času a práci na vsi, o rodinné hierarchii, jídelníčku i o pravidlech některých, pro děti méně známých, her.
Další fází bylo poznávání nedávné historie prostřednictvím expozic muzeí. První stupeň (červen 2012) navštívil Muzeum Letohrad, a prohlédli si tak nejen vybavení ševcovské dílny, krejčovství, mlýna i pekařství, postup při tkaní látek, výrobě provazů a mnoho dalšího. Druhý stupeň (říjen 2012) zhlédl expozici Národního technického muzea v Praze část o architektuře, dopravě, technice v domácnosti, fotografický ateliér, tiskařství a další.
  vodn_strnka.jpg
Následující fází projektu (říjen-listopad 2012) byla literární soutěž, kde žáci psali vypravování na téma „Když byla babička malá". Zde mohli prakticky využít své znalosti získané jak od svých babiček a dědečků, tak informace z exkurzí. Vzniklo přes osmdesát slohových prací. Z nichž byly nejlepší počiny mladších a starších žáků odměněny cenou (prosinec 2012).
První stupeň:  1. místo - Barbora Tichá, 2. místo - Daniel Kysela, 3. místo - Sabina Gregorová.
Druhý stupeň: Šimon Podvolecký, Kateřina Mensová, Robin Sekvard, Nikola Bartoňová
Spojením veškerých písemností tak vznikl svázaný výtisk ve dvou kopiích. Obsahuje útržky vzpomínek našich předků, všechna vypravování a fotografie. Ilustrace vytvářeli žáci deváté třídy a Karolína Strnadová s Denisou Lickovou, titulní stranu navrhla Helena Ticháčková. Soubor doplnila svými fotografiemi Lucie Oplíštilová.
Přestože je tímto projekt u konce, vyplynulo nám na rok 2013 pokračování v podobě prezentace projektu i prací v pořadu Českého rozhlasu Pardubice Máme hosty, který byl vysílán 8. ledna 2013.    (Mgr. Jana Pokorná)
 
 Ukázky z knihy
Vzpomínky
V.Vacek, A.Jandová, R.Šťulík, N.Murínová, S.Pejchová,
K.Ondráčková
Vzpomínky
T.Kysela, T.Jeřábková, K.Strnadová, J.Horník
 Vzpomínky
T.Šámalová
D.Jedlinská
 Slohové práce
B. Tichá slohov_prce_1.jpg
 Slohové práce
D. Adámková
J. Vokáček slohov_prce_2.jpg
 Slohové práce
B. Pospíšilová
Š. Podvolecký
 
 Slohové práce
J. Luňák
T. Nevolová
 
 Slohové práce
K. Strnadová
F. Sýkora
 
 Slohové práce
D. Paulišová
V. Kekula
 
< Předch.   Další >

www.vcelakov.cz
© Městys Včelákov 2009