быстрый займ онлайн платиза отзывы займ екапуста
Aktuálně arrow Přijímací řízení na SŠ
Přijímací řízení na SŠ
Saturday, 18 October 2014
 Přijímací řízení na SŠ
Aktuality

  Přijímací řízení na střední školy je stejné jako v minulém roce. Jeho součástí je povinné testování z českého jazyka a matematiky u všech maturitních oborů.

v prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a dvě přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky.

Přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do

- 30. listopadu 2020 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou

- 1. března 2021 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky

 

V 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve středních školách všech zřizovatelů) se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky

Výjimkou jsou pouze obory vzdělání s talentovou zkouškou ze skupiny 82 Umění a užité umění a zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Ředitel střední školy může stanovit i školní přijímací zkoušku (stanoví dva termíny jejího konání)

přípravu zadání testů, jejich distribuci a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)

Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát:

  - v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí   

  - ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu

Školní přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se mohou konat:

  - od 12. dubna do 28. dubna do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

  -od 22. dubna do 30. dubna do ostatních oborů vzdělání

Přesný termín stanoví ředitel střední školy.

Jednotné zkoušky se konají v termínech stanovených MŠMT:

 
terminy_pz.jpg

   Pokud se uchazeč hlásí na dvě střední školy (popř. dva různé obory vzdělání či různá zaměření ŠVP na téže škole), na přihlášce ke vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení uvede obě školy (popř. obory či zaměření.
   Pořadí, ve kterém uchazeč uvede zvolené střední školy, určuje, ve které škole bude konat jednotné zkoušky v 1. a ve 2. termínu
   Vyplněné přihlášky odevzdá uchazeč na obě střední školy, na které se hlásí; na obou přihláškách uchazeč vyplní zvolené střední školy ve stejném pořad. Pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory vzdělání na téže škole, odevzdá řediteli této školy také dvě přihlášky (i když jsou identické) !
 Základní informace
 
  Další informace

          informace k přijímacímu řízení jsou průběžně zveřejňovány na Školském portálu Pardubického kraje (www. klickevzdelani.cz ), na stránkách Pardubického kraje, MŠMT (www.msmt.cz) a Cermatu (www.cermat.cz)

    Materiály ke stažení
 Informace k přijímacímu řízení na střední školy a konzervatoře naleznete zde.
pdf Informace o IPS
pdf Informace o prospěchových stipendiích (materiál KÚ Pardubice)
pdf Atlas školství pdf Školy se sportovním zaměřením
pdf Soubor typových úloh pro zkušební předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
pdf Soubor typových úloh pro zkušební předmět MATEMATIKA
    Důležité internetové stránky
 www.infoabsolvent.cz - pomoc při výběru školy a povolání  www.istp.cz a www.nsp.cz - popis jednotlivých povolání
 www.mpsv.cz   www.nuv.cz a www.icm.cz - kariérové poradenství  
 
www.vcelakov.cz
© Městys Včelákov 2009